Online Mediation, gewoon thuis...   

Geen oppas, te ver uit elkaar wonen, te volle agenda's? 

Online Mediation
Wanneer persoonlijke afspraken moeilijk te realiseren zijn...

Denk je dat mediation niet voor jou is weggelegd, omdat afspraken zo moeilijk te plannen zijn? Omdat je geen oppas hebt, te ver uit elkaar woont of de agenda's te druk zijn?  Het is juist om die reden dat ik me bekwaamd heb in online mediation!

Bij online mediation communiceren we met elkaar op het internet. Jij en de wederpartij mailen via mij met elkaar over de situatie die opgelost moet worden. Online mediation is een vorm van pendelmediation die overal en altijd mogelijk is zolang je maar beschikt over een internet verbinding. Het is wel belangrijk dat jullie je op je gemak voelen met e-mail en internet gebruik en dat je over een eigen pc of laptop beschikt. 

Wanneer het jou uitkomt

dus ook als je onregelmatige werktijden hebt of veel in het buitenland bent...

Online mediation verloopt  a-synchroon. Ofwel iedereen kan op een zelf gekozen tijdstip kan reageren. We hanteren wel termijnenen waarbinnen gereageerd moet worden om de voortgang te bewaken. Het is dus geen ‘chat’, het overleg vindt niet ‘live’ plaats. Iedereen kan wanneer het hem of haar uitkomt inloggen, berichten lezen en reacties geven. 

Het verschil zit in de vorm niet in de oplossing

Online mediation is ten dele vergelijkbaar met mediation waarbij het gesprek aan tafel gevoerd wordt. Dezelfde vragen worden door de mediator gesteld, de knelpunten komen aan de orde en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. Het verschil is dat je niet direct kunt reageren op wat er door de ander gezegd wordt. Je reageert hierdoor indirecter, wat voor- en nadelen kent. 

Hoe werkt online mediation dan?

Stap 1. Informatie
Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier. Na aanmelding neem ik contact met je op voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek leg ik je uit hoe een en ander werkt en bespreek ik de procedure, de regels en de kosten. Daarbij heb jij de ruimte om mij vragen te stellen.  Het betreft hier een procesmatige intake er wordt geen inhoudelijke informatie over het dossier uitgewisseld.

Stap 2. Toegang tot de website
Nadat jullie het registratieproces van de Juripax Online mediation omgeving hebben doorlopen, beschik je over een inlogcode waarmee je toegang krijgt tot de beveiligde online mediation omgeving. Net als in een spreekkamer, kunnen anderen dus geen toegang krijgen tot hetgeen we online bespreken.

Stap 3. Mediationovereenkomst
Ik stuur jullie online de mediationovereenkomst toe. Nadat jullie deze op juistheid hebben gecontroleerd, wordt deze als PDF bestand ter ondertekening aangeboden. Ondertussen kan de online intake fase alvast van start gaan. 

Stap 4. Intake
Weer een intake?  Ja, maar dit maal gaat hem om inhoudelijke gegevens en reacties. Dit gebeurd aan de hand van vragenlijsten of via het zogenaamde discussie forum. Vanaf dit moment wordt duidelijk wat er speelt en wat jullie verdeeld houdt en gaan jullie aan het werk met de oplossingen!

Stap 5. Mediation in een virtuele online bijeenkomst
Over en weer zal ik jullie vragen om reacties te geven op vraagstellingen of discussie punten, tot jullie overeenstemming hebben bereikt. Net als bij reguliere gesprekken is er ruimte om je emoties te uiten, bijvoorbeeld door het gebruik van emoticons. Hoewel de communicatie via mij verloopt zal het toch altijd de bedoeling zijn dat je je berichten aan de andere partij richt. Zo kan ik jullie communicatie begeleiden, maar vooral niet overnemen!

Stap 6. Afronding van de Online mediation
Ook Online mediation wordt afgerond met een vaststellingsovereenkomst of een convenant, waarin de afspraken worden opgenomen. Het mooie is dat we met elkaar het stuk beurtelings kunnen aanpassen, tot jullie het volledig eens zijn over de inhoud. 


En de kosten en subsidie mogelijkheden?

De kosten voor online-mediation zijn lager dan reguliere gesprekken. Simpelweg vanwege het feit dat er minder kosten gemaakt worden als wanneer jullie langskomen of bij huisbezoeken. Denk daarbij aan reistijd en kantoorkosten. De raad erkent online  mediation net als reguliere mediation, mits de mediator gequalificeerd is, geen probleem dus! Je vindt HIER een vergelijk van de kosten. 


Online mediation werkt efficient en snel!